Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn (Lịch sử – Địa lý)

Vùng núi sở hữu đa dạng thảm thực vật hơn vùng hoang mạc vì ở vùng núi khí hậu và thảm thực vật thay đổi theo độ cao và càng lên cao, không khí càng loãng, nhiệt độ ko khí giảm 0,6 m ở độ cao l00 m. ° C, Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm không khí trong khoảng chân núi lên đỉnh núi đã tạo nên sự phân tầng của thảm thực vật theo độ cao.

Câu hỏi vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn?

A. Hoang mạc

B. Đới ôn hòa

C. Đới lạnh

D. Đới nóng

Vùng núi có nhiều tầng thực vật hơn

Lý do vì sao chọn đáp án A

Trên dãy An-pơ, từ chân tới đỉnh với 4 vành đai thực vật: rừng lá rộng cao tới 900m, rừng lá kim cao từ 900-2.200m, đồng cỏ trong khoảng hai.200-3.000m, băng tuyết trên 3.000m. Những đai bên nắng cao hơn bên râm.

Từ chân đến đỉnh núi với những vòng đai thực vật vì càng lên cao nhiệt độ càng giảm (ở tầng đối lưu trung bình cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C). Phía nắng, các đai thực vật nằm cao hơn phía nắng do khí hậu ấm hơn.

Sự thay đổi của thảm thực vật theo độ cao: các đai thực vật thay đổi như lúc ta đi trong khoảng xích đạo về những cực: rừng rậm nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng hỗn giao, rừng lá kim, đồng cỏ núi cao, băng tuyết vĩnh cửu. Độ cao của đai thực vật khác nhau giữa hai sườn núi: tùy thuộc vào phía nắng hay phía râm, tùy thuộc vào phía tắt thở gió hoặc đón gió.

Ở sườn nắng, các đai thực vật cao hơn khuông râm. Ở khung đón gió, thảm thực vật phổ biến và phong phú hơn khung đón gió. Ở đới nóng: mang 6 vòng đai thực vật: rừng rậm nhiệt đới, rừng cận nhiệt đới núi, rừng hẩu lốn ôn đới núi, rừng lá kim ôn đới núi cao, đồng cỏ núi cao, tuyết vĩnh cửu. Ở đới lạnh mang 5 vành đai thực vật: rừng lá rộng ôn đới, rừng hỗn giao ôn đới, rừng lá kim, đồng cỏ núi cao, băng tuyết vĩnh cửu.

Nguyên nhân: Tuy ở cùng độ cao nhưng miền núi ở đới nóng có rộng rãi đai thực vật hơn miền núi lạnh là do đới nóng mang phổ biến đai rừng nhiệt đới hơn mà đới ôn hòa không mang.