Thuộc địa của pháp ở đông nam á là gì? (Lịch sử – Địa lý)

Trong khoảng giữa thế kỉ XIX, những nước Châu Âu và Bắc Mĩ đã căn bản hoàn tất cuộc cách mệnh tư sản. Cho nên, cần thị phần và thực dân địa, chúng nên đẩy mạnh công cuộc xâm lược thuộc địa, trong ấy sở hữu Đông Nam Á.

Do Đông Nam Á với vị trí vàng quan yếu, giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời nên các nước Đông Nam Á lúc bấy giờ thường xuyên khủng hoảng chính trị, kinh tế, phố hội. Vậy thuộc địa của pháp ở đông nam á là gồm các nước nào? Mời quý các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết để cộng nhau tìm hiểu.

Câu hỏi thuộc địa của pháp ở đông nam á là?

Đáp án A: Việt Nam, Lào, Indonesia

Đáp án B: Việt Nam, Miếu Điện, Mã Lai

Đáp án C: Việt Nam, Lào, Campuchia

Đáp án D: Thái Lan, Lào, Campuchia

Đáp án đúng là đáp án C, các thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là Việt Nam, Lào, Campuchia. Công đoạn xâm lăng của các nước đế quốc ở Đông Nam Á diễn ra liên tục, kéo dài từ thế kỷ 16 tới hết thế kỷ 19 do Đông Nam Á là khu vực với vị trí địa lý quan yếu, giàu tài nguyên tình cờ. Hệ thống phong kiến khủng hoảng, suy yếu nên việc những nước phương Tây dòm ngó, xâm lược là điều khó hạn chế khỏi.

Thuộc địa của pháp ở đông nam á là gì

Giải thích việc lựa chọn đáp án C đúng

Từ nửa sau thế kỷ XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á: Ko với mâu thuẫn chỉ giữa các nước tư bản, không tính Xiêm, giữa thực dân Anh và Pháp. Sự phân chia thuộc địa giữa những nước đế quốc ở Đông Nam Á diễn ra đồng đều, lúc mỗi đế quốc thực dân địa với ít nhất một nước thực dân địa.

Quá trình xâm lăng diễn ra như thế này: Thực dân Anh xâm lược Mã Lai, Miến Điện; Pháp chiếm Việt Nam, Campuchia, Lào; Tây Ban Nha rồi Mỹ chiếm Philippines; Hà Lan và người yêu Đào Nha sáp nhập Indonesia; Chỉ với Xiêm mới thoát khỏi thân phận thuộc địa.

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á nổ ra ngay sau khi thực dân phương Tây xâm lược mạnh mẽ, liên tục mang khí thế hào hùng, được hồ hết quần chúng. # quần chúng. # (chủ yếu là công nhân, nông dân) tham dự. Mọi phong trào đều thất bại vì ko sở hữu trục đường cứu nước đúng đắn.

Do vậy, đáp án đúng là Đáp án là đáp án C. Những thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á là Việt Nam, Lào, Campuchia.

Tìm kiếm có liên quan về thuộc địa của pháp ở đông nam á là?

  1. Danh sách các nước thuộc địa của Pháp
  2. Thuộc địa Anh ở Đông Nam A là những nước nào
  3. Thuộc địa của Anh gồm những nước nào
  4. Việt Nam từng là thuộc địa của những nước nào
  5. Các nước thuộc địa của Pháp ở châu Phi
  6. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ 2 các nước Đông Nam á trở thành thuộc địa của
  7. Nước nào ở Đông Nam á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây
  8. Khi nào Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp

Xem thêm:

Tháp dân số cho biết

Đặc điểm dân cư Nam Á là

Nam Á có tất cả bao nhiêu quốc gia