Tháp dân số cho biết điều gì? (Lịch sử – Địa lý)

Dân số là tụ họp những người sống trên 1 khu vực, không gian địa lý khăng khăng là nguồn lao động quý giá để phát triển kinh tế – phường hội, thường được đo lường bằng tổng khảo sát và biểu thức. Đại diện bởi tháp dân số. Vậy tháp dân số cho biết điều gì, nội dung dưới đây sẽ cho bạn câu giải đáp cho vấn đề này.

Câu hỏi tháp dân số cho biết điều gì?

Đáp án A: Trình độ văn hóa của người dân

Đáp án B: Tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động

Đáp án C: Dân số hoạt động trong các ngành kinh tế

Đáp án D: Dân số thành thị và nông thôn

Đáp án đúng là B. Tháp dân số cho chúng ta biết tổng số nam và nữ theo độ tuổi, số người trong độ tuổi cần phải lao động. Nhìn vào tháp tuổi, chúng ta biết tổng số nam và nữ theo độ tuổi, số người trong độ tuổi cần lao động.

Tháp dân số cho biết điều gì

Giải thích lý do tại sao bạn lựa chọn đáp án B

Dân số là nguồn lao động quý giá để phát triển kinh tế – xã hội. Việc nghiên cứu dân số rất quan trọng, giúp quốc gia mang định hướng phát triển ổn định.

Ví như kết quả tổng khảo sát tại một thời khắc khăng khăng cho chúng ta biết tổng số dân của 1 địa phương hoặc quốc gia, số người trong từng nhóm tuổi, tổng số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động, trình độ văn hoá, hiện nghề nghiệp và nghề nghiệp được tập huấn, v.v., tháp tuổi (tháp dân số) là 1 biểu hiện cụ thể của dân số.

Cụ thể, tháp tuổi cho chúng ta biết:

– Dân số theo độ tuổi: có bao lăm đứa ở mỗi lớp tuổi, đội ngũ tuổi

– Dân số theo giới tính: bao nhiêu nam, nữ ở mỗi lớp, đội ngũ tuổi.

– Tổng số nam và nữ theo độ tuổi

– Số người trong độ tuổi cần lao trên địa bàn

– Tháp tuổi cho ta biết tỉ số tuổi ở 1 đất nước, giả dụ dân số trong độ tuổi bạn teen càng ngày càng cao chứng tỏ dân số trẻ, sở hữu nguồn cần lao dồi dào. nếu tỷ lệ tuổi ở thành phố cao, thì dân số của quốc gia đó mang tuổi thọ trung bình hơi. nếu tỉ lệ người cao tuổi cao hơn người trẻ thì dân số nước đấy đang ở trong tình trạng thiếu cần lao và già đi.

Tìm kiếm có liên quan về tháp dân số cho biết gì?

  1. Trong tháp tuổi của dân số già có
  2. Mật độ dân số cho biết
  3. Tháp dân số già có đặc điểm là
  4. Tháp dân số là gì
  5. Tháp dân số Việt Nam
  6. Cách đọc tháp dân số
  7. Đặc điểm của kiểu tháp dân số mở rộng là
  8. Thấp dân số Việt năm 2021

Xem thêm:

Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã

Nam Á có tất cả bao nhiêu quốc gia

Phát biểu nào sau đây đúng với eu hiện nay