Tại sao nông nghiệp thời lý phát triển? (Lịch sử – Địa lý)

Nông nghiệp thời Lý vững mạnh do triều đình cấm giết trâu bò, khuyến khích khai khẩn đất hoang, lo việc thủy lợi, ruộng nương bao gồm cả ruộng công xã; ruộng sắc phong cho con cháu, người có công; khai hoang, vững mạnh nông nghiệp giúp đời sống nhân dân ấm no, đất nước tăng trưởng.

Câu hỏi tại sao nông nghiệp thời lý phát triển?

A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích canh tác

B. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi

C. Đất nước ổn định, nông dân có điều kiện sản xuất

D. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi

Tại sao nông nghiệp thời lý phát triển mạnh

Giải thích vì sao phương án D đúng

Nhà Lý dùng đất công làm cho nơi thờ cúng, xây dựng đền thờ, ban sắc cho con cháu, người với công. Nông nghiệp trong giai đoạn phong kiến ​​của nước ta là nền tảng kinh tế cốt yếu. Thời Lý, những vua rất để ý tới hoạt động nông nghiệp như:

 • Ruộng nương gồm ruộng công ích ở thôn, xã; ruộng sắc phong cho con cháu, người sở hữu công; ruộng khai hoang.
 • Khuyến khích phát quang quẻ đất hoang
 • Thủy lợi: đào kênh, khơi thông, đắp đê.
 • Ban hành lệnh cấm săn trộm gia súc để bảo kê sức kéo.
 • Vua khiến lễ tế thần Nông rồi tự cầm cày – Lễ Tịch Điền.

=> Điều này khiến nông nghiệp lớn mạnh, mùa màng bội thu. Ngoài ra, phường hội cũng mang phổ quát thay đổi:

– Giai cấp thống trị: vua, quan, địa chủ.

– Giai cấp bị trị: nông dân, thợ tay chân, thương nhân.

– Giai cấp nô lệ: nô lệ là tù đọng chiến tranh hoặc mắc tội nặng, mắc nợ, bán thân.=

Địa chủ gồm quan lại, công chúa, hoàng tử được cấp ruộng, phú nông. Nông dân: là lực lượng lao động chính, các người bình dân nhận ruộng công là dân cày bình thường; những người dân cày nghèo nhận ruộng đất của địa chủ và thanh toán thuê cho địa chủ đã trở thành tá điền.

=> Sự phân biệt giai cấp sâu sắc hơn, địa chủ phổ thông hơn, tá điền nâng cao. Tuy nhiên, thời khắc này, những vấn đề về văn hóa, giáo dục cũng mang phổ thông bước vững mạnh.

Tìm kiếm liên quan về tại sao nông nghiệp thời lý phát triển

 1. Chế độ Thái thượng hoàng được thực hiện vào thời
 2. Dưới thời Lý ở địa phương thành phần nào trở thành địa chủ
 3. Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì
 4. Nông nghiệp thời Trần
 5. Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản
 6. Thủ công nghiệp thời Lý
 7. Nông nghiệp thời Lý
 8. Nông nghiệp thời Lê sơ