Phát minh quan trọng nhất của người tối cổ là gì?

Loài người đạt tới trình độ tăng trưởng như ngày nay không thể ko nói đến những phát minh từ thời tiến hóa của loài người. Vậy phát minh quan trọng nhất của người tối cổ là gì, hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu hỏi phát minh quan trọng nhất của người tối cổ là gì?

A. Biết chế tác công cụ lao động

B. Biết cách tạo ra lửa

C. Biết chế tác đồ gốm

D. Biết trồng trọt và chăn nuôi

Phát minh quan trọng nhất của người cổ đại là biết tạo lửa, người cổ đại có đặc điểm là đi, đứng bằng hai chân, tay ko tiêu dùng phương tiện, trán rẻ và hớt tóc ra sau, nhướng mày cao, hộp sọ đã vững mạnh và hình thành 1 trọng tâm phát biểu trong não.

Phát minh quan trọng nhất của người tối cổ là gì

Giảng giải vì sao phương án B đúng

Con người cổ đại xuất hiện phương pháp đây khoảng 4 triệu năm:

 • Đi, đứng bằng 2 chân, tay tự do để sử dụng dụng cụ lao động.
 • Trán rẻ và rủ ra sau, lông mày nhướng lên, hộp sọ đã tăng trưởng và hình thành trung tâm tiếng nói trong não.
 • Đây là hình thức nhảy vọt trong khoảng vượn thành người và là thời kỳ trước tiên của lịch sử loài người.
 • Dấu tích ở Đông Phi, Java, Bắc Kinh, Thanh Hóa (tìm thấy phương tiện đá).

Công cụ

 • Tiêu dùng các miếng đá hoặc viên sỏi lớn, đem mài 1 bên cho sắc và vừa tay => biết chế tác dụng cụ.
 • Một mặt cho sắc và vừa tay, biết chế tạo công cụ cần lao -> đồ đá sớm.
 • Biết giữ lửa và lấy lửa, nấu chín thức ăn, cải thiện một bí quyết cơ bản cuộc sống. Đây là một phát minh vĩ đại giúp con người dùng một cái năng lượng bậc nhất.
 • Qua lao động, bàn tay con người dần khéo léo, thân thể thay đổi để có phong thái cần lao phù hợp, giọng nhắc thành thạo hơn.

Tổ chức xã hội

Người tối cổ với quan hệ phường hội, sống trong hang động, mái đá hoặc lều bằng cành cây, da thú; chung sống với nhau bằng quan hệ huyết thống, gồm 5, 7 họ là người nguyên thủy.

Tìm kiếm liên quan về phát minh của người tối cổ

 1. Hợp quần xã hội đầu tiên của con người gọi là
 2. Phát minh quan trọng nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh là
 3. Muốn tìm dấu tích của Người tối cổ, các nhà khảo cổ phải dựa vào
 4. Người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào
 5. Quốc gia cổ Văn Lang — Âu Lạc được hình thành trên cơ