Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là gì?

Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là gì

Hiện tượng uốn nếp là hiện tượng những lớp đá xếp lại thành các nếp uốn nhưng tính liên tục của nó không bị phá tan vỡ. Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là gì? hãy trả lời câu hỏi sau để đưa ra đáp án đúng nhất. Câu hỏi hệ quả của hiện … Read more

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do gì?

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do gì, hãy cùng trả lời câu hỏi sau. Ngoại lực là lực sở hữu nguồn gốc bên ngoài, trên bề mặt trái đất. Nguồn năng lượng chủ yếu tạo ra ngoại lực là nguồn năng lượng bức xạ mặt trời. Các yếu tố bên ngoài … Read more

Tổ chức xã hội sơ khai của người lào là?

Tổ chức xã hội sơ khai của người lào là

Đơn xã hội nguyên sơ của người Lào là người Mường cổ, 1 quốc gia gắn liền với sông Mê Kông: nguồn tài nguyên thủy văn dồi dào, trục giao thông của quốc gia cùng có những nhân tố tự nhiên đã thống nhất quốc gia Lào. Lào sở hữu đồng bằng thiên nhiên nhỏ … Read more