Nước ta gồm những loại rừng nào?

Trong chương trình học Địa lý lớp 9, ở bài 9 chúng ta đã Đánh giá về sự vững mạnh và phân bố của ngành lâm nghiệp và thủy sản. sở hữu thể thấy: Nước ta có 1/4 diện tích là đồi núi và tuyến phố bờ biển kéo dài đến 3260 km – là điều kiện tiện dụng để phát triển lâm nghiệp và thủy sản. Lâm nghiệp và thủy sản đã sở hữu đa dạng đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Trong bài sở hữu một câu hỏi được đặt ra nước ta gồm những loại rừng nào, bài viết sẽ khiến cho rõ câu hỏi trên cho bạn đọc.

Câu hỏi nước ta gồm những loại rừng nào?

A. Rừng sản xuất, rừng sinh thái và rừng phòng hộ

B. Rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh và rừng đặc dụng

C. Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất

D. Rừng sản xuất, rừng quốc gia và rừng phòng hộ

Đáp án đúng là đáp án C. Nước ta gồm 3 dòng rừng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Nước ta gồm những loại rừng nào

Giảng giải lý do chọn phương án C

Lâm nghiệp là lĩnh vực kinh tế – khoa học bao gồm điều hành, bảo kê, vững mạnh và dùng rừng; chế biến và kinh doanh lâm thổ sản.

Rừng là hệ sinh thái bao gồm thực vật rừng, động vật, nấm, vi sinh vật, đất rừng và những nhân tố môi trường khác, trong ấy thành phần chính yếu là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa. Cây bần, cây cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc thù khác; quy mô liên vùng trong khoảng 0,3 ha trở lên; bóng râm trong khoảng 0,1 trở lên.

Căn cứ vào mục đích dùng chính, rừng khi không và rừng trồng được phân thành 3 chiếc như sau:

Rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng được dùng cốt yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng đột nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu kỹ thuật, bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh phối hợp du lịch. Sinh thái học; nghỉ dưỡng, vui chơi tiêu khiển trừ phân khu rừng đặc dụng được bảo kê nghiêm ngặt; cung cấp nhà sản xuất môi trường rừng, bao gồm:

 • Vườn quốc gia.
 • Khu bảo tồn thiên nhiên.
 • Khu bảo tồn loài – sinh cảnh.
 • Khu kiểm soát an ninh cảnh quan bao gồm rừng để bảo tồn các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; khu rừng đức tin; rừng phòng hộ môi trường thị thành, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kỹ thuật cao;
 • Nghiên cứu công nghệ và rừng thực nghiệm; vườn thực vật quốc gia; rừng giống đất nước.

Rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ được tiêu dùng cốt yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo kê đất, chống xói mòn, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, tránh thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ. Môi trường, quốc phòng, an ninh, phối hợp du hý sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ môi trường rừng; được phân dòng theo chừng độ yếu kém bao gồm:

 • Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của cùng đồng dân cư; rừng phòng hộ biên giới;
 • Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

Rừng sản xuất

Rừng phân phối được sử dụng chính yếu để cung ứng lâm sản; cung ứng buôn bán lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ môi trường rừng.

Tìm kiếm liên quan về nước ta gồm những loại rừng nào

 1. Có mấy loại rừng
 2. Các loại rừng đặc dụng
 3. Rừng đặc dụng La gì
 4. 3 loại rừng ở Việt Nam
 5. Tên các loại rừng trên thế giới
 6. 3 loại rừng la gì
 7. Các loại rừng Địa 12
 8. Có bao nhiều loại rừng trên thế giới