Nội dung của biện pháp canh tác là?

Các giải pháp canh tác chính yếu nhằm kiểm soát an ninh thực vật nhằm tạo điều kiện sinh thái thuận tiện cho cây trồng sinh trưởng mạnh, ngăn chặn sự phát sinh và lây lan mầm bệnh của sâu bệnh. Vậy nội dung của biện pháp canh tác là gì?

Câu hỏi nội dung của biện pháp canh tác là?

A. Sử dụng thuốc hóa học để diệt sâu, bệnh

B. Dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại

C. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng

D. Dùng sinh vật để diệt sâu hại

Đáp án đúng là đáp án C: Nội dung của các biện pháp canh tác là làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng.

Nội dung của biện pháp canh tác là

Giải thích vì sao C là câu tư vấn đúng

Kỹ thuật canh tác (hay còn gọi là giải pháp canh tác) là 1 trong những biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp sở hữu nguy cơ tác động tới cây trồng. giải pháp này là do tác động của con người diễn ra từ gieo hạt tới khi thu hoạch cây trồng.

Thực hành canh tác bao gồm các hoạt động của con người can dự đến việc trồng trọt các dòng cây nông nghiệp, tính từ lúc việc gieo hạt đến thu hoạch cây trồng. tất cả các kỹ thuật canh tác ko chỉ ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng mà còn ngăn chặn sự lây lan của các sinh vật gây bệnh khác.

Kỹ thuật canh tác:

– Luân canh, xen canh: khi mà thực hành luân canh, chuyển đổi cây trồng trên đồng ruộng sẽ tạo khả năng ngăn chặn sự tích tụ của sâu bệnh.

– Cơ cấu cây trồng và sự phân bố của cây trồng trên đồng ruộng: khi gặp điều kiện tiện lợi, sinh vật hại cây trồng lớn mạnh mạnh, chúng sinh sản hàng loạt và tạo thành dịch.

– Chế độ làm đất: Cày phơi ải, xới xáo gốc rạ, tiêu hủy tàn tích cây trồng và diệt cỏ dại trên đồng ruộng sở hữu ý nghĩa rất to trong việc diệt trừ sinh vật gây hại sinh sống và tồn tại trong đất.

– Biện pháp trông nom, vun xới, tỉa cành, bấm ngọn: những giải pháp này có mục đích chính là thúc đẩy, điều hòa quá trình sinh trưởng, vững mạnh của cây để đạt năng suất kinh tế cao.

Tìm kiếm liên quan về nội dung của biện pháp canh tác là

  1. Muốn phòng trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao phải
  2. Ưu điểm của biện pháp hóa học là
  3. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là
  4. Nhược điểm của biện pháp hóa học là
  5. Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
  6. Chọn câu sai khi nói về biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
  7. Ưu điểm của biện pháp sinh học là
  8. Biện pháp canh tác là gì