(Hỏi và Đáp) Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của?

Tất cả các nước cổ đại phương Đông được hình thành bởi các lưu vực sông lớn và nền kinh tế của họ chính yếu dựa vào nông nghiệp và phát triển chăn nuôi. Can dự tới vấn đề này phổ thông người đặt thắc mắc về nhà nước phương đông cổ đại mang bản chất của?

Nhà nước phương đông cổ đại mang bản chất của?

Xã hội với các giai cấp và nhà nước được hình thành từ sự liên minh của những bộ lạc, nhà nước được thành lập để điều hành và quản lý xã hội. Cơ cấu của bộ máy nhà nước ấy với đặc điểm của 1 nhà nước chuyên chế tập quyền: đứng đầu nhà nước là vua, phụ tá cho vua là bộ máy quan lại gồm toàn quý tộc (họ khiến các việc: thu thuế, xây dựng công và chỉ huy quân đội).

Câu hỏi: Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của:

 • A. Nhà nước độc tài quân sự.
 • B. Nhà nước dân chủ chủ nô
 • C. Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.
 • D. Nhà nước cộng hòa quý tộc

Đáp án đúng là đáp án C. Nhà nước cổ đại phương Đông có bản tính là nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

Nhà nước phương đông cổ đại mang bản chất của

Lý giải vì sao chọn đáp án C là đáp án đúng

Tất cả quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên các lưu vực sông to như sông Nile, sông Hằng, sông Ấn, sông Hoàng Hà, Trường Giang… Chính vì vậy mà phần nhiều các quốc gia cổ đại phương Đông đều quy tụ. vững mạnh nông nghiệp và chăn nuôi.

Giai đoạn hình thành nhà nước tính từ lúc công đoạn kết liên thị tộc, liên minh bộ lạc xuất phát từ nhu cầu điều hành nước, nhưng vẫn bền chí bảo tàng những tàn dư của phố hội nguyên thủy. bởi vậy, các quốc gia cổ đại phương Đông là quân chủ chuyên chế tập quyền trung ương, mọi quyền lực đều tập trung trong tay người đứng đầu đất nước là nhà vua nắm quyền vô thượng, quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và chỉ huy quân sự.

Thị trấn hội các nước cổ đại phương Đông được chia thành ba giai cấp chính:

 • Tầng lớp quý tộc, gồm quý tộc nâng cao lữ và quý tộc quan lại.
 • Giai cấp dân cày công xã chiếm trên 90% dân số trong xã hội, được xác định là lực lượng cung cấp chủ yếu;
 • Giai cấp nô lệ, phục vụ trong những cung điện và quan lại ấm no, là giai cấp thấp nhất trong thị trấn hội.

Tương tự với thể thấy, Nhà nước phương Đông cổ đại sở hữu bản tính của nhà nước quân chủ quy tụ.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các tùy chọn còn lại không đúng vì các lý do cụ thể sau:

Phương án A: Nhà nước phương Đông cổ đại sở hữu thực chất là nhà nước chuyên chế quân phiệt là đáp án sai vì: các nước phương Đông cổ đại là nhà nước tập trung chuyên quyền, vua làm cho chủ. Quyền lực vô thượng, lập pháp, hành pháp, tư pháp và chỉ huy quân sự.

Phương án B: Nhà nước cổ đại phương Đông mang bản tính là nhà nước dân chủ nô lệ là 1 đáp án không đúng. Vì nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước trước hết trong lịch sử xã hội loài người, hình thành nên các giai cấp trước hết – giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ, còn những nhà nước phương đông là chế độ quân chủ chuyên chế. Hệ thống tụ hội quyền lực, vua là chủ nhân quyền lực tối cao

Phương án D: Nhà nước cổ đại phương Đông sở hữu thực chất cộng hòa quý tộc là câu tư vấn sai vì cùng hòa quý tộc là kiểu nhà nước mà nguyên thủ đất nước và cơ quan lập pháp đều do quần chúng. # lập ra. Giữa những tầng lớp quý tộc được bầu cử và có mặt trên thị trường bầu cử. Nhà nước của những nước phương Đông cổ đại do vua đứng đầu, vua được bầu chẳng hề ưng chuẩn bầu cử mà thường là cha truyền con nối.

Như vậy, đáp án đúng và tất cả nhất là đáp án C. Nhà nước cổ đại phương Đông sở hữu bản tính của nhà nước quân chủ chuyên chế tập hợp.

Xem thêm:

Đặc điểm của thị quốc ở địa trung hải là

Đặc điểm của các nước đang phát triển là

Đặc điểm nhà nước phong kiến phương đông là

Tìm kiếm có liên quan về nhà nước phương đông cổ đại mang bản chất của?

 1. Các nhà nước phương Đông cổ đại xuất hiện là đó
 2. Nhà nước phương Đông cổ đại là nhà nước
 3. Bộ máy nhà nước phương tây cổ đại mang tính chất gì
 4. Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm
 5. Nhà nước Hy Lạp cổ đại được tổ chức theo kiểu
 6. Ý nào không đúng khi nổi về nền dân chủ cổ đại ở phương Tây
 7. Hình thức chính the của nhà nước Aten cổ đại
 8. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của nhà vua ở phương