Nhà nước phương đông cổ đại là nhà nước? (Lịch sử – Địa lý)

Câu hỏi nhà nước phương đông cổ đại là nhà nước?

A. Nhà nước độc tài quân sự

B. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

D. Nhà nước dân chủ tập quyền

Nhà nước phương Đông cổ đại là một nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại. Trong đó, người đứng đầu nhà nước là vua, phụ tá của vua là bộ máy quan lại bao gồm những tầng lớp quý tộc (họ làm những việc như thu thuế, thu thuế). , xây dựng Dự án công cùng, sở chỉ huy quân đội).

Nhà nước phương đông cổ đại là nhà nước

Giảng giải lý do chọn phương án B

Nhờ lớn mạnh kinh tế nông nghiệp, cư dân phương Đông đã sớm bước vào phường hội với giai cấp và nhà nước ngay trong khoảng đầu thời đại đồ đồng. từ thiên niên kỷ thứ tư tới thứ ba trước Công nguyên, những phố hội giai cấp và nhà nước đã được ra đời trên những lưu vực sông Nile, Tigris và Euphrates, Indus, Hằng và Hoàng Hà.

Xã hội với các giai cấp và nhà nước được hình thành trong khoảng liên minh các bộ lạc, tức thị nhiều bộ lạc với quan hệ khăng khít với nhau, liên kết có nhau do nhu cầu kiểm soát nước và xây dựng những Công trình thủy lợi. Nhà nước được tạo ra để quản lý và quản lý phường hội. Cơ cấu của bộ máy nhà nước đó mang đặc điểm của nhà nước tập hợp chuyên quyền.

Nguyên thủ đất nước là vua. Vua tự coi mình là người đại diện cho các vị thần dưới người đời, là vị chủ tể vô thượng của đất nước, tự mình quyết định mọi chính sách, công việc. Vua trở nên vua chuyên chế mà người ai Cập gọi là Pharaoh (nhà lớn), người Lưỡng Hà gọi là Enxi (người đứng đầu), người Trung Quốc gọi là Thiên Sơn (con trời).

Phụ tá của nhà vua là 1 bộ máy hành chính gồm các quý tộc, đứng đầu là Vidia (Ai Cập) hoặc tướng quốc (Trung Quốc). Bộ máy này thực hành việc thu thuế, vun đắp các Công trình công cộng như đền đài, cung điện, trục đường xá và chỉ huy quân đội. tương tự, chế độ nhà nước của phố hội với giai cấp trước hết ở phương Đông, trong ấy vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.

Tìm kiếm liên quan về nhà nước phương đông cổ đại là nhà nước

  1. Bộ máy hành chính giúp việc cho vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm
  2. Nhà nước cổ đại phương Đông đa dạng về hình thức chính thể
  3. Sự ra đời của nhà nước phương Đông cổ đại
  4. Ý nào không đúng khi nổi về nền dân chủ cổ đại ở phương Tây
  5. Nhà nước nào là nhà nước hà khắc, dã man nhất
  6. Ở Trung Quốc, vương triều nào dưới đây hình thành đầu tiên thời cổ đại
  7. Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của