Nhà lý được thành lập năm bao nhiêu? (Lịch sử – Địa lý)

Nhà Lý là 1 triều đại theo chế độ quân chủ của Việt Nam. Nhà Lý duy trì chính quyền trong tương lai hơn 200 năm, khác sở hữu những triều đại trước chỉ còn đó hơn vài chục năm. Vậy nhà lý được thành lập năm bao nhiêu là nghi vấn được phần lớn độc giả quan tâm.

Câu hỏi nhà lý được thành lập năm bao nhiêu?

A. 1008

B. 1009

C. 1010

D. 1011

Nhà Lý được thành lập vào năm 1009, khi vị vua rốt cuộc của nhà Lê là Lê Long Đĩnh băng hà, con trai là Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế nhờ lực lượng của Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh. Tại đây nhà Lý chính thức được thành lập.

Nhà lý được thành lập năm bao nhiêu

Giảng giải rằng việc chọn câu giải đáp B là câu trả lời đúng

Lý Thái Tổ hay Lý Công Uẩn quê ở làng Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh), mẹ họ Phạm, sinh ngày 12 tháng hai năm Giáp Tuất (974), mẹ mất, thiền sư Lý Khánh Vân nhận khiến cho Tổ. Con nuôi. Lý Công Uẩn sáng tạo, khí phách khác người ngay từ nhỏ. Nhờ sự dạy bảo của những sư tổ Lý Khánh Văn và Lý Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn phát triển thành người kiệt xuất, văn võ toàn tài.

Lý Công Uẩn lớn lên dưới thời Lê Hoàn, ông phò tá hoàng tử Lê Long Việt. Năm 1005, vua Lê Hoàn băng hà, triều đình Tiền Lê rối ren vì những con ông giành giật ngôi báu. Năm 1006, Lê Long Việt lên ngôi, hiệu là vua Lê Trung Tông. không những thế, chỉ sau 3 ngày, ông bị em trai là Lê Long Đĩnh thịt chết và đoạt ngôi.

Khi mà những quan đều sợ hãi bỏ chạy thì chỉ có Lý Công Uẩn ôm xác vua Lê Trung Tông mà khóc. Lê Long Đĩnh ko phạt mà còn khen Lý Công Uẩn là người trung nghĩa. Lý Công Uẩn tiếp diễn được trọng dụng, được phong khiến Thái phó quân Tứ Sương. Sau đó, ông được thăng khiến cho Tả vệ binh Tả quân Hành khiển sứ.

Năm 1009, khi vị vua rút cục của nhà Lê là Lê Long Đĩnh thăng hà, con còn nhỏ, Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế nhờ nhóm của Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh. đó là vua Lý Thái Tổ. Thời Lê sơ kết thúc, nhà Lý từ khi đây (năm 1009).

Tìm kiếm liên quan về nhà lý thành lập năm bao nhiêu

  1. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu
  2. Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu
  3. Nhà Lý tồn tại Bảo nhiều năm
  4. Nhà Lý được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào
  5. Nhà Lý được thành lập như thế nào
  6. 9 vị vua nhà Lý
  7. Triều đại nhà Lý
  8. Sử thành lập nhà Trần