Nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn là gì?

Đất mặn theo quan niệm của nông nghiệp là đất còn đó những muối hòa tan với nồng độ cao hơn bình thường gây tác động xấu tới cây trồng. Hiện giờ, để Phân tích độ mặn của đất, trên toàn cầu người ta sử dụng đại lượng EC là độ dẫn điện của đất, có tổ chức là dS / m (1dS / m = 0,64 ‰). Do đó, nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn là gì?

Câu hỏi nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn là gì?

A. Do đất chứa nhiều cation natri

B. Do nước biển tràn vào và do ảnh hưởng của nước ngầm

C. Do ảnh hưởng của nước ngầm

D. Do nước biển tràn vào

Xuất xứ chính của việc đất bị nhiễm mặn là do nước biển xâm nhập và do tác động của mạch nước ngầm. Vào mùa khô, muối tan trong những mao quản dần dần dẫn tới đất mặn, đất mặn là đất chứa rộng rãi cation natri. Hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất.

Nguyên nhân chính làm cho đất bị nhiễm mặn

Giảng giải rằng việc chọn câu giải đáp B là câu giải đáp đúng

Đất mặn là đất chứa phổ biến cation natri hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất. Ở nước ta, đất mặn chiếm diện tích khoảng 0,97 triệu ha. Đất mặn của Việt Nam với tổng lượng muối hòa tan (0,25-1)% trọng lượng khô.

Đất mặn được hình thành do tác động của rộng rãi nhân tố. Ở nước ta, đất mặn được hình thành do hai xuất xứ chính là do nước biển tràn vào và do tác động của mạch nước ngầm. Vào mùa khô, muối hòa tan trong các mao mạch khiến cho đất bị nhiễm mặn. Đất mặn ở nước ta được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển.

Bên cạnh đó, trong công đoạn sinh sống và canh tác của con người làm đổi thay đặc tính của đất. Việc con người dùng quá rộng rãi nước ở thượng nguồn làm cho mực nước các con sông giảm xuống, điều này cũng làm đất đai bị nhiễm mặn do nước biển xâm nhập vào đất liền.

Đất mặn với thành phần cơ giới nặng. Tỷ lệ sét từ 50% đến 60%. Đất chặt, hút nước kém; lúc ướt, đất dẻo và dính. lúc khô, đất mặn sẽ co lại và nứt nẻ, rất rắn, khó xới đất.

Đất đựng đa dạng muối hòa tan dưới dạng NaCl, Na2SO4 nên áp suất thẩm thấu của dung dịch đất to, ảnh hưởng tới giai đoạn hút nước và chất dinh dưỡng của cây. Đất mặn thường sở hữu bức xúc trung tính hoặc kiềm yếu.

Tìm kiếm liên quan về nguyên nhân làm cho đất bị nhiễm mặn

  1. Bón vôi cho đất phèn có tác dụng
  2. Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần
  3. Đặc điểm của đất mặn
  4. Chỉ số độ mặn nào sẽ làm lúa kém phát triển: