Bồi tụ được hiểu là quá trình gì?

Bồi tụ được hiểu là quá trình như thế nào

Bồi tụ được hiểu là giai đoạn tích tụ các vật chất phá hủy. Quá trình bồi tụ rất phức tạp, nó phụ thuộc vào động năng của các nguyên tố bên ngoài, nội lực làm cho địa cầu trở nên gồ ghề và kém bền hơn. Ngoại lực có xu thế san bằng những … Read more

Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là gì?

Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là gì

Hiện tượng uốn nếp là hiện tượng những lớp đá xếp lại thành các nếp uốn nhưng tính liên tục của nó không bị phá tan vỡ. Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là gì? hãy trả lời câu hỏi sau để đưa ra đáp án đúng nhất. Câu hỏi hệ quả của hiện … Read more

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do gì?

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do gì, hãy cùng trả lời câu hỏi sau. Ngoại lực là lực sở hữu nguồn gốc bên ngoài, trên bề mặt trái đất. Nguồn năng lượng chủ yếu tạo ra ngoại lực là nguồn năng lượng bức xạ mặt trời. Các yếu tố bên ngoài … Read more