Minh Trị là hiệu của vua nào? (Lịch sử – Địa lý)

Minh Trị là tước hiệu của Vua Mutsuhito (Mutsuhito), là hoàng đế trong thời kỳ Minh Trị, ông được gọi là Thiên hoàng Minh Trị, Minh Trị là Thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản theo danh sách Thiên hoàng truyền thống. Tổng thống, trị vì từ ngày 3 tháng hai năm 1867 cho tới khi ông chết thật. Do đó, minh trị là hiệu của vua nào hãy trả lời câu hỏi với câu trả lời đúng dưới đây.

Câu hỏi minh trị là hiệu của vua nào?

Đáp án A. Mútxuhitô

Đáp án B. Kômây

Đáp án C. Tôkugaoa

Đáp án D. Satsuma.

Minh Trị là tước hiệu của Vua Mutsuhito (Mutsuhito), là hoàng đế trong quá trình Minh Trị, ông được gọi là Thiên hoàng Minh Trị, Minh Trị là Thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản theo danh sách Thiên hoàng truyền thống. Tổng thống, trị vì trong khoảng ngày 3 tháng 2 năm 1867 cho đến khi ông qua đời.

Minh trị là hiệu của vua nào dưới đây

Giảng giải lý do bạn chọn câu A

Thiên hoàng Meiji (3 tháng 11 năm 1852 – 30 tháng 7 năm 1912) là Thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản theo Danh sách Thiên hoàng truyền thống, trị vì từ ngày 3 tháng hai năm 1867 cho tới lúc ông khuất. Ông được coi là nhà quân sự với công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, đã sở hữu công cải tạo, biến Nhật Bản trở thành một đất nước tiên tiến, thoát khỏi nguy cơ trở nên thuộc địa của những nước đế quốc phương Tây ngay giữa toàn cầu. Chủ nghĩa thực dân đang phồn thịnh.

Biệt hiệu của Meiji là Mutsuhito. Giống như các vị vua trước đây, ông chỉ được biết tới sở hữu tước hiệu để lại, dù rằng ông đôi khi được gọi là Hoàng đế Mutsuhito hoặc đơn giản là Mutsuhito bên ngoài Nhật Bản. Ở Nhật Bản, ngoài việc là thành viên của hoàng gia, bất cứ ai kể tên thật của Nhật hoàng đều bị coi là mạn thượng. khi Hoàng đế thăng hà, người kế vị sẽ đặt tên kỷ nguyên mới cho chính mình. ban đầu là Hoàng đế của công đoạn Minh Trị, ông được biết tới với tên gọi Thiên hoàng Minh Trị.

Minh Trị lên ngôi trong bối cảnh Nhật Bản với phổ biến biến động. Vào giữa thế kỷ XIX, chuyến thăm của Phó Đô đốc Hoa Kỳ Matthew Calbraith Perry đã chấm dứt chính sách bế quan tỏa cảng của Mạc phủ Tokugawa. Sau một loạt các hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây, Nhật Bản phải đối mặt mang một cuộc khủng hoảng đất nước và Mạc phủ phải đối mặt có sự cừu địch ngay tại quê nhà. Năm 1867, Mutsuhito kế vị cha mình ở tuổi 15. sở hữu sự ủng hộ của những lãnh chúa và giai cấp tư sản, Minh Trị buộc Shogun Tokugawa Keiki phải nhượng lại quyền lực cho hoàng phái. tuy nhiên, Keiki đã tập hợp 1 phe để gây dựng một đội quân chống lại Hoàng đế. Quân đội của những lãnh chúa của miền Satsuma hoặc Choshu đã đánh bại Mạc phủ. bên cạnh đó, trong chiến tranh, Minh Trị không có khả năng thống trị, chỉ là một vị vua bù nhìn chống Mạc phủ. Sau thắng lợi, công thần nắm thực quyền, thực hành canh tân theo xu thế tư bản chủ nghĩa. Sự chuyển biến tính cách của Minh Trị trong thời gian đấy đã đặt nền móng cho giai đoạn thân hành sau phổ thông biến động trong những năm 1877 – 1878.

Minh Trị thực hiện cuộc Duy tân Minh Trị theo hướng tư bản chủ nghĩa, dời đô từ Kyoto về Tokyo, siết chặt phong trào Liên minh Tự do Dân sự và ban hành bản Hiến pháp trước nhất trong lịch sử Nhật Bản (1889). Nhật Bản phát triển thành 1 quốc gia quân chủ lập hiến. mặc dù cuộc cách mạng tư sản không triệt để, nhưng cuộc Duy tân Minh Trị đã giúp cho Nhật Bản lớn mạnh theo trục đường tư bản và chủ nghĩa đế quốc, sau đó mở mang ra nước ngoài.

Tìm kiếm liên quan về minh trị là hiệu của vua nào ở nhật bản

  1. Thiên hoàng hiện tại của Nhật Bản
  2. Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản đưa trên
  3. Tháng 1 năm 1868 một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Nhật Bản là
  4. Sự kiện nổi bật nhất năm 1889 ở Nhật Bản là
  5. Thiên hoàng Minh Trị
  6. Thiên hoàng Đại Chính
  7. Thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản
  8. Nguyện nhân trực tiếp để Thiên hoàng