Vai trò của hội việt nam cách mạng thanh niên là gì?

Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên là doanh nghiệp của Nguyễn Ái Quốc hoạt động mang vai trò cực kỳ quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Vậy cụ thể vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

Khái niệm của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Trên cơ sở nhóm cộng sản Liên đoàn, tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc có mặt trên thị trường một tổ chức cách mạng với tính chất dân chúng phổ thông hơn, lấy tên là hội việt nam cách mạng thanh niên, cơ quan tuyên truyền của nó là tờ báo. Thiếu niên. Báo ra số trước tiên ngày 21/6/1925.

Hội Việt Nam cách mạng giới trẻ có mặt trên thị trường gắn liền có các hoạt động và công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc trong khoảng Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) xúc tấn công tác chuẩn bị cho sự có mặt trên thị trường của chính đảng mácxít ở Việt Nam.

Tháng hai năm 1925, sau khi gặp gỡ một lực lượng giới trẻ yêu nước ở Tam Tâm xã, đồng chí đã lựa chọn 1 số bạn teen hăng hái và xây dựng thương hiệu cộng sản Đoàn. Trong số những thành viên khóa trước tiên sở hữu Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Quảng Châu.

Trên cơ sở đội ngũ cùng sản Liên đoàn, tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc xây dựng thương hiệu 1 công ty cách mệnh mang thuộc tính dân chúng phổ biến hơn, lấy tên là Hội Việt Nam cách mạng bạn teen, cơ quan tuyên truyền của nó là tờ báo. Thiếu niên. Báo ra số trước nhất ngày 21/6/1925.

Tháng 7-1925, cùng với 1 số nhà cách mệnh Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia …, người sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Đông Á, với quan hệ mật thiết với Hội Việt Nam cách mệnh. Năm. – Hội Việt Nam cách mạng bạn teen đã công bố chương trình, điều lệ trong đó với các con phố lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội.

Tìm hiểu về hội việt nam cách mạng thanh niên

Hoạt động chính của hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Sau khi ra đời, Hội đã cử người về nước tuyển chọn người sang Trung Quốc học những lớp huấn luyện ở Quảng Châu hoặc cử sang Liên Xô học Đại học Phương Đông. đồng thời, Hội xây dựng thương hiệu những chi bộ các ngành trong cả nước. từ đầu năm 1925 đến tháng 9-1927, Hội đã công ty 10 lớp huấn luyện học viên chiêu sinh với trên 200 hội viên. Nội dung chương trình học bao gồm cả kiến ​​thức lý luận và thực tiễn cách mạng. kết thúc những lớp tập huấn, phần đông các cán bộ đều được cử về nước để tuyên truyền, đi lại, xây dựng cơ sở Hội. các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho học sinh sau đó được soạn thành sách “Đường Khách Mạng”.

– Trong khoảng đầu năm 1926, Hội Việt Nam cách mệnh bạn trẻ khởi đầu phát triển cơ sở ở trong nước, đầu năm 1927 những bộ được ra đời, ngoài ra còn tập trung xây dựng cơ sở vật chất ở Xiêm để mở rộng hoạt động. các hoạt động tuyên truyền trong người Việt Nam ở nước ngoài.

– Năm 1927, Hội đã xây dựng hạ tầng ở rộng rãi địa phương trong cả nước. các Sở, Ban ngành của tỉnh được thành lập.

– Cuối năm 1928, Hội công ty phong trào “vô sản hoá”, đưa hội viên đến các đồn điền, hầm mỏ, xí nghiệp, nông thôn để đoàn luyện nâng cao lập trường của giai cấp người lao động, đồng thời trực tiếp giác ngộ và doanh nghiệp quần chúng. đấu tranh.

Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

Vai trò của Hội Việt Nam cách mạng tuổi teen được Hồ Chí Minh nhận xét: “Chính quả trứng nở ra con chim cộng sản (Đảng cộng sản)”. Cụ thể, vai trò của Hội Việt Nam cách mệnh giới trẻ là:

  • Thứ nhất: Hội Việt Nam cách mạng tuổi teen đã tập huấn được một hàng ngũ phần nhiều cán bộ cách mạng trong khoảng chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản.
  • Thứ hai: Hội Việt Nam cách mạng bạn teen góp phần lăng xê chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước vững mạnh, góp phần đánh đổ quan niệm “phi vô sản”.

Năm 1928 sở hữu 300 hội viên, đến năm 1929 mang 1.700 hội viên, nếu như tính cả hội viên dự bị sắp 3.000 người. Hội mang hạ tầng ở nhiều trọng điểm kinh tế, chính trị và đã trở thành lực lượng chính trị yêu nước rộng to trong cả nước. Hoạt động của Hội đã cổ vũ hăng hái phong trào yêu nước Việt Nam theo hướng cách mệnh vô sản. Sự có mặt trên thị trường của Hội Việt Nam cách mệnh giới trẻ là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước tăng trưởng của cách mạng Việt Nam, lần trước tiên ở Việt Nam xuất hiện 1 tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.

Hội Việt Nam cách mệnh thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền và công ty cách mạng ở Việt Nam. Đây là bước chuyển tiếp để chuẩn bị cho sự có mặt trên thị trường của 1 chính đảng cùng sản sau này.

Trên đây là những san sớt của chúng tôi về vấn đề vai trò của Hội Việt Nam cách mệnh bạn teen tới bạn đọc. Trong thời kỳ nghiên cứu và Tìm hiểu về vấn đề này, giả dụ có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại địa chỉ sở hữu chúng tôi để được hàng ngũ giải đáp viên tương trợ phải chăng nhất.

Xem thêm:

Nhờ tiếp giáp biển nên nước ta có

Đặc điểm địa hình vùng núi đông bắc là

Hội nghị ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào

Tìm kiếm có liên quan về hội việt nam cách mạng thanh niên?

  1. Vai trò của hội việt nam cách mạng thanh niên
  2. Tổ chức tiền thân của hội việt nam cách mạng thanh niên là gì?
  3. Hội việt nam cách mạng thanh niên 1925 đến 1929
  4. Hội việt nam cách mạng thanh niên đã gây dựng được cơ sở tại lào vào thời gian nào?
  5. Chí hội việt nam cách mạng thanh niên đầu tiên ở hà nội
  6. Vai trò của hội việt nam cách mạng thanh niên đối với sự ra đời của đảng cộng sản việt nam
  7. Chí hội hội việt nam cách mạng thanh niên đầu tiên ở hà nội