Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là gì?

Trái đất với hình dạng cầu, nhưng thực tiễn trên bề mặt trái đất mang nơi nhô lên, mang nơi sụt xuống… Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là gì?

Câu hỏi hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là gì?

A. Làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng

B. Làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau

C. Làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp

D. Làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống

Hệ quả của chuyển di thẳng đứng là một phần của lục địa kia được nâng lên lúc phần khác bị hạ xuống, đi lại thẳng đứng của vỏ địa cầu xảy ra rất chậm và trên diện rộng. Hiện tượng biển tiến và biển lùi.

Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

Giải thích rằng việc chọn câu giải đáp đúng là câu D

Nội lực là lực nảy sinh trong khoảng bên trong địa cầu, phê chuẩn những đi lại kiến ​​tạo khiến các đất liền trồi lên hoặc sụt xuống, uốn nếp hoặc đứt gãy, gây ra địa chấn, núi lửa… Chuyển động thẳng đứng là di chuyển lên xuống của vỏ địa cầu, diễn ra rất chậm và trên diện rộng.

Va chạm:

Làm cho 1 phần lục địa được nâng lên, còn 1 phần khác lại bị hạ thấp tạo nên hiện tượng biển tiến, biển lùi. Diện tích những đất liền hoặc đại dương được phân bố lại. Vận động ngang làm vỏ địa cầu bị nén ở một khu vực và bị kéo căng ở khu vực khác, gây ra những nếp gấp và đứt gãy.

Hiện tượng uốn nếp

Các lớp đất đá bị ép lại thành nếp, nhưng không phá đổ vỡ tính liên tục của chúng. Do những lực nén ngang hình thành các nếp uốn và các dãy núi.

Hiện tượng đứt gãy

Do tác dụng của lực ngang, những lớp đất đá bị đứt gãy, đứt gãy rồi chuyển động ngược chiều nhau theo phương sắp thẳng đứng hoặc nằm ngang. Tạo hẻm núi, thung lũng; Sự chuyển dịch sở hữu biên độ lớn sẽ khiến cho những lớp đá có 1 số phần nhô lên, 1 số phần sụt xuống, tạo thành lũy hào.

Tìm kiếm liên quan về hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng

  1. Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là
  2. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là
  3. Phương thẳng đứng là gì
  4. Phương nằm ngang là gì
  5. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới