Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? (Lịch sử – Địa lý)

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là 1 trong các cuộc khởi nghĩa mang ý nghĩa đặc thù đối có nước ta, đây cũng là 1 trong các nội dung quan yếu của chương trình môn Lịch sử. Vì thế, trong bài viết bữa nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung can dự tới vấn đề diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lăng về nước do Lê Lợi lãnh đạo, kết thúc bằng việc giành lại độc lập tự chủ cho Đại Việt và xây dựng thương hiệu nhà Hậu Lê. Khởi nghĩa Lam Sơn chia làm 3 giai đoạn như sau:

Tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa lam sơn

Nghĩa quân Lam Sơn hoạt động ở Thanh Hóa

Mùa xuân năm 1418, anh hùng Lê Lợi cùng có 50 tướng văn, võ, một số anh hùng như Lê Văn An, Nguyễn Lý phất cờ khởi nghĩa. Ông tự xưng là Bình Định Vương và kêu gọi quần chúng đánh Minh lấy nước. lúc này, quân Minh đã cai trị nước ta sở hữu hơn 5 vạn quân lính sở hữu 1 chế độ hà khắc và tàn bạo.

Công đoạn đầu này được coi là công đoạn cạnh tranh nhất của cuộc khởi nghĩa lúc lực lượng mỏng, binh nhu khan hiếm. Đây là căn nguyên làm nghĩa quân Lê Lợi chỉ thắng được những trận nhỏ ở giai đoạn này. Do chênh lệch về sức mạnh cũng như điều kiện khó khăn, nghĩa binh Lam Sơn phổ biến lần bị quân Minh phong toả. điển hình là ba lần vào những năm: 1418, 1419 và 1422 nghĩa binh phải chạy lên núi Chí Linh.

1 số tù đọng trưởng miền núi và quân Lào theo quân Minh gây cạnh tranh cho nghĩa quân Lam Sơn. Năm 1422, Lê Lợi phải cầu hòa có quân Minh trước tình thế khôn cùng khó khăn ấy. Năm 1423, lúc đội ngũ được củng cố, lấy cớ sứ giả bị quân Minh bắt, Lê Lợi đã khiến ngắt quãng tiến trình hòa bình. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bước sang 1 công đoạn mới.

Nghĩa quân Lam Sơn tiến vào miền Nam

Lê Lợi quyết định đưa quân vào Nghệ An năm 1424. Đây được coi là 1 bước tiến mới trong chiến thuật lãnh đạo của Bình Định Vương. nghĩa quân Lam Sơn đánh tan thành Đa Căng, đồng thời đẩy lui viện binh của Cấm Bành. Sau ấy, nghĩa binh của Lê Lợi tiếp diễn hạ được Trà Lân. Tướng nhà Minh là trần Trí thua mấy trận phải rút vào thành cố thủ lúc Đinh Liệt được Lê Lợi giao cho đem quân đánh Nghệ An.

Theo lệnh của Lê Lợi, Đinh Liệt đem quân đánh Diễn Châu vào tháng 5 năm 1425. Đánh xong, quân Minh đại bại phải chạy về phía tây Đô. Tiếp đấy, các tướng như Lê Triện, Lưu Nhân Chú ra tăng viện cho Đinh Lễ đánh Tây Đô, nhưng quân Minh đại bại, phải rút về thành cố thủ. những thành lũy trong khoảng Thanh Hóa đều do Lê Lợi khiến cho chủ từ cuối năm 1425.

Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng Đông Quan

Nghĩa binh tiếp diễn chiến đấu và giành chiến thắng trong phổ biến trận đánh khác nhau. Chúc mừng thắng lợi – Chúc mừng. Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi chia nghĩa binh thành 03 cánh tiến công ra Bắc với 03 hướng Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Quan. Tướng quân Lê Triện của nghĩa binh đánh thắng trần Trí ở Động Quan. Sau đó, khi quân Vân Nam của nhà Minh tới tăng viện, Lê Triển đã chia quân cho các tướng khác đánh quân Vân Nam.

Năm 1426, trước tình thế khẩn cấp, 20 vạn quân Minh đến tăng viện cộng với 3 vạn quân bản xứ giúp quân Minh dưới sự chỉ huy của Vương Thông và Mã Anh. ngoài ra, tướng Đỗ Bí của nghĩa quân Lam Sơn vẫn đánh bại Mã Kỳ ở từ Liêm. Vì Vương Thông đã chuẩn bị cẩn thận nên tướng Lê Triện của nghĩa binh được thuê rút về Cao Bộ và cầu cứu tướng Nguyễn Xí.

Tướng Đinh Lễ và Nguyễn Xí dụ quân của Vương Thông vào trận rẻ Động – Chúc Động, làm quân của Vương Thông thua lớn, phải bỏ chạy về cố thủ ở Động Quan. Sau ấy, Vương Thông nghĩ ra kế lập con cháu nhà nai lưng làm vua để mang công chống lại nghĩa binh Lam Sơn. tuy nhiên, Lệ Rơi đã phát hiện kịp thời và đứng ra giảng hòa. Để hợp nhất đất nước, Lê Lợi cho quân đánh chiếm các thị thành Diêu Trì, Tam Giang, Xương Giang, Kỳ Ôn.

Lê Lợi chiếm được thành Đông Quan năm 1427. Cuối năm 1427, 150 vạn quân Minh dưới sự chỉ huy của Liễu Thăng sang nước ta. Lê Lợi đã dùng mưu trí tiến công quân của Liễu Thăng trước để khiến cho sờn lòng quân địch. toàn bộ các nhánh của quân Minh đều bị đánh tan dưới sự chỉ huy của Lê Lợi, các tướng nhà Minh bị làm thịt, kẻ tự tận, chỉ mang Hoàng Phúc sống sót được thả ra. Quân Lam Sơn mai phục quân của Mộc Thạch làm cho ông bị tổn thất to vào ngày 14 tháng 12 năm 1427.

Vương Thông sợ quá bèn xin giảng hòa, sau đấy hai bên tiến hành lễ tuyên thệ ở thành Đông Quan. đến tháng 12 năm 1427, quân Minh rút về nước, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn chiến thắng, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chấm dứt.

Hoàn cảnh lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn

Sau khi đánh bại nhà Hồ, nhà Minh đặt ách đô hộ lên nước Việt Nam, đặt nước ta là quận Giao Chỉ. Người Việt ngay tức khắc vùng lên chống lại quân Minh mà đông nhất là thời Hậu trần, với các khi tưởng hình như dân tộc Việt Nam sở hữu thể khôi phục lại quốc gia.

Bên cạnh đó, do lãnh đạo nghĩa quân Việt Nam thiếu đoàn kết nên quân Minh vừa sắm chuộc, vừa gây chia rẽ, vừa khủng bố, đàn áp rất mọi rợ, hòng bóp chết ý chí kháng chiến của nhân dân Việt Nam. tuy nhiên, dưới sự cai trị tàn bạo và hà khắc của nhà Minh, người Việt rất căm phẫn và luôn ủ ấp chờ thời cơ khởi nghĩa.

Tương tự, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là nội dung chúng tôi đã phân tích ở bài viết trên. không những thế, chúng tôi cũng đã đề cập rõ bối cảnh của cuộc khởi nghĩa. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung trong bài viết này sẽ có ích cho bạn.

Tìm kiếm có liên quan về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

  1. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kéo đại bao nhiều năm
  2. Bài 19: cuộc khởi nghĩa lam sơn (1418 1427)
  3. Tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa lam sơn 1418-1427
  4. Nguyên nhân dân đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
  5. Nêu diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 1418 1427
  6. Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa lam sơn ở
  7. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
  8. Hình Anh cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem thêm:

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Ý nghĩa của phong trào Cần Vương

Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga