Tìm hiểu diễn biến cuộc kháng chiến chống tống thời lý?

Trong khoảng giữa thế kỷ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp muôn ngàn khó khăn nên âm mưu xâm lăng nước ta. Vua tôi nhà Lý đã nhận thức rõ âm mưu xâm lăng của nhà Tống và chiến đấu kiểm soát an ninh quốc gia. Cụ thể, diễn biến của cuộc kháng chiến chống tống thời lý như thế nào là mối để ý của nhiều độc giả?

Vì sao nhà tống âm mưu xâm lược nước ta?

Trong khoảng giữa thế kỷ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp muôn nghìn cạnh tranh. Trong nước, ngân khố cạn kiệt, nguồn vốn nguy cấp, nội bộ lục đục. quần chúng. # chết đói, nhiều nơi nổi dậy, chống chọi. Vùng biên giới phía bắc nhà Tống thường xuyên bị 2 nước Liêu và Hạ phá rối. Nhà Tống muốn sử dụng chiến tranh để giải quyết cuộc khủng hoảng trên nên tiến hành xâm lăng Đại Việt.

Để đánh chiếm Đại Việt, nhà Tống xúi giục vua Champa tiến công từ phía nam. Ở biên giới phía Bắc Đại Việt, nhà Tống ngăn cản việc buôn bán, chuyển động của quần chúng. # hai nước, câu kéo những tù đọng trưởng các dân tộc thiểu số.

Diễn biến cuộc kháng chiến chống tống thời lý

Nêu diễn biến cuộc kháng chiến chống tống thời lý?

Trước mưu mô xâm lăng nước ta của nhà Tống, sớm phát hiện ra âm mưu của quân thù, vua và tôi nhà Lý đã chủ động với giải pháp chuẩn bị đối phó. Thái úy Lý Thường Kiệt được cử chỉ huy và doanh nghiệp cuộc kháng chiến. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019 tại phường Thái Hòa, Thăng Long (nay thuộc Hà Nội). trong khoảng nhỏ, ông đã tỏ ra là người có ý chí, đam mê đọc sách bình luận và tập tành võ nghệ. Năm 23 tuổi, anh được tuyển vào tam tấu để giữ một vị trí chính thức thứ yếu. Là người sở hữu bản lĩnh và nhân tài phi thường, trải qua rộng rãi đời vua, ông đã được phong làm nhiều chức vụ quan yếu. Lý Thánh Tông phong ông làm cho Thái úy.

Cuộc kháng chiến chống giặc từ khi năm 1075 đến năm 1077 sở hữu trục đường lối kháng chiến của vua Lý và ta là người đi đi đầu trong việc vững mạnh quần chúng, thay vì “Ngồi lặng chờ giặc không bằng đem quân sang. Đánh trước để chặn sức mạnh của kẻ thù ”. Của giặc ”. cho nên, Lý Thường Kiệt đã gấp rút chuẩn bị cho cuộc tiến công vào các nơi tập kết binh nhu của nhà Tống, sắp biên thuỳ Đại Việt; lòng địch không những thế, trục đường lối kháng chiến của tôi và vua nhà Lý luôn chủ động tấn công lúc thời cơ tới và chấm dứt chiến tranh bằng các giải pháp linh động.

Cụ thể, diễn biến của cuộc kháng chiến chống thời kì bị xóa sổ như sau:

– Tháng 10 năm 1075, Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy hơn 100.000 quân thủy bộ, chia làm cho 2 đạo quân tiến đánh đất Tống. Đạo quân do các tù nhân trưởng Thân Cảnh Phúc và Tông Đản chỉ huy, dân binh trong khoảng trên núi tiến đánh châu Ung (Quảng Tây).

– Lý Thường Kiệt chỉ huy đạo quân thủy bộ, đổ bộ vào châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông). Sau lúc phá tan các cứ điểm tập trung quân, phá kho tàng của giặc, quân của Lý Thường Kiệt kéo đến vây thành Ung Châu, cứ điểm của quân Tống.

– Kết quả cuộc kháng chiến sau 42 ngày đấu tranh, quân Lý hạ được thành Ung Châu, tướng Tô Giám nhà Tống tự tận. Đạt được mục đích, Lý Thường Kiệt chủ động rút quân, chuẩn bị phòng tuyến chặn địch trong nước. Trận mai phục này đã giáng 1 đòn mạnh, làm cho quân Tống hoang sở hữu và đẩy chúng vào thế thụ động.

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa cuộc kháng chiến chống tống thời lý

Về nguồn gốc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống áp bức bóc lột, sở hữu thể thấy phát xuất từ tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ, truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta. tuy nhiên, cuộc kháng chiến chống tống tiền còn thành công nhờ sự lãnh đạo và mưu lược tài hoa của Lý Thường Kiệt. Nhà Tống khủng hoảng, thế lực yếu nên khó thu phục.

Chiến thắng của cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm đã đập tan ý chí xâm lăng nước ta của nhà Tống lúc bấy giờ. quốc gia bước vào quá trình hòa bình. không những vậy, chiến thắng của cuộc kháng chiến chống áp bức bóc lột đã bộc lộ ý thức đương đầu gan dạ, kiên cường của mọi tầng lớp quần chúng. cùng lúc, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống áp bức bóc lột đã góp phần khiến cho rạng danh lịch sử dân tộc, để lại rộng rãi bài học kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm cho những thế hệ ngày mai.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề diễn biến cuộc kháng chiến chống thời gian bị xóa sổ. giả dụ trong thời kỳ nghiên cứu và khắc phục vấn đề còn điều gì độc giả câu hỏi, vui lòng gửi qua email để được hỗ trợ.

Tìm kiếm liên quan về cuộc kháng chiến chống tống thời lý?

  1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 – 1077)
  2. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý lớp 10
  3. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý
  4. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
  5. Nguyên nhân dân đến cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý
  6. Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông — Nguyên thời Trần
  7. Kháng chiến chống Tống lần 2
  8. Kháng chiến chống Tống lần 1

Xem thêm:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Bán kính của trái đất là bao nhiêu