Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do gì?

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do gì, hãy cùng trả lời câu hỏi sau. Ngoại lực là lực sở hữu nguồn gốc bên ngoài, trên bề mặt trái đất. Nguồn năng lượng chủ yếu tạo ra ngoại lực là nguồn năng lượng bức xạ mặt trời. Các yếu tố bên ngoài là nguyên tố khí hậu (nhiệt độ, gió, mưa …); các dạng nước (nước chảy, nước ngầm, sông băng, sóng biển, v.v.), sinh vật (động vật và thực vật) và con người.

Câu hỏi địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do?

A. Băng hà

B. Nước chảy trên mặt

C. Gió

D. Nấm đá

Xói mòn địa hình ở những sa mạc là do gió, xói mòn địa hình thường xảy ra mạnh ở các vùng khí hậu khô làm cho xói mòn các khối đá, tạo thành các dạng địa hình độc đáo như cột đá, nấm đá, ngoài trời. Lực với tác động lớn trong công đoạn biến đổi địa hình.

Địa hình khoét mòn ở các hoang mạc là do

Giảng giải rằng chọn phương án C là câu trả lời đúng

Ngoại lực là lực có cội nguồn bên ngoài, trên bề mặt trái đất. Năng lượng của các giai đoạn bên ngoài, cốt yếu bắt nguồn trong khoảng năng lượng của bức xạ mặt trời.

Ngoại lực có tác động rất to trong quá trình biến đổi địa hình. Tác nhân của những quá trình ngoại lực cốt yếu là nhiệt độ, gió, nước và sinh vật trên bề mặt đất. những quá trình ngoại lực bao gồm: phong hóa, xói mòn, chuyển vận và bồi tụ. các giai đoạn này sở hữu quan hệ khắn khít với nhau, chúng thường xảy ra đồng thời. tuy nhiên, sở hữu các lúc lúc thời kỳ này hay giai đoạn khác chiếm điểm cộng hơn, thì quá trình này lại khiến nền móng cho thời kỳ tiếp theo.

Xói mòn là công đoạn ngoại lực di chuyển phong hóa ra khỏi vị trí ban sơ của nó. Đối sở hữu các mẫu đá chưa bị phong hóa, các tác nhân khác cũng với thể làm tan vỡ và rửa trôi.

Tùy theo các nhân tố ảnh hưởng mà công đoạn xói mòn sở hữu những tên gọi khác nhau như: xâm thực, bào mòn, xói mòn,… Ví dụ: xâm thực là công đoạn xói mòn do nước chảy; Mài mòn là quá trình xói mòn do nước biển, thổi là công đoạn xói mòn do gió.

Các địa hình do gió tạo ra như địa hình thổi, địa hình bị xói mòn cũng rất rộng rãi như các trũng bị xói mòn, mặt đá hình tổ ong, tàn tích hình nấm…