Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân tống?

Chuẩn bị cho trận chiến trong tương lai có quân Tống xây phòng tuyến trên sông Như Nguyệt là biện pháp mà nhà Lý chuẩn bị khi nhận thấy nhà Tống muốn bành trướng thần thế, cấm thông thương ở biên thuỳ, dụ dỗ các tù trưởng. Quốc gia, xúi giục Champa tranh đấu để giảm bớt đội ngũ của nhà Lý.

Câu hỏi để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân tống?

A. Tạm thời hòa hoãn với quân Tống để củng cố lực lượng trong nước

B. Cho xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt

C. Tấn công, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của Cham-pa ở phía Nam

D. Đón địch, tiêu diệt lực lượng của địch ngay khi chúng vừa đặt chân đến

Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân tống

Giải thích vì sao phương án B đúng

Trong đợt thứ hai chống quân Tống (1076-1077), nhà Lý đã chuẩn bị:

 • Sau lúc rút khỏi thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho quân cố thủ
 • Cho quân phục kích ở biên cương.
 • Ủy quyền Lý Kế Nguyên trấn giữ lãnh hải Quảng Ninh để chặn thủy quân.
 • Xây dựng phòng tuyến Sông Cầu (sông Như Nguyệt) do Lý Thường Kiệt chỉ huy gồm thuỷ quân và nghĩa quân.

Phòng tuyến sông Cầu được vun đắp ở bờ Nam sông Như Nguyệt (sông Cầu), đây là con sông chặn mọi tuyến đường từ Trung Quốc ra Thăng Long, phòng tuyến dài 100km được đắp bằng đất cao và kiên cố. Nó được giả dụ một hào chiến đấu tự nhiên, khó vượt qua.

Diễn biến trận chiến

Cuối năm 1076, quân Tống tiến đánh nước ta bằng 2 đạo quân đổ bộ:

– Đạo quân do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy gồm 100.000 bộ binh tinh nhuệ, 10.000 ngựa chiến, 200.000 người. Thủy quân do Hoa loại chỉ huy.

– Đạo quân vượt ải Nam Quan vào Lạng Sơn bị Thân Cảnh Phúc chặn đánh phải giới hạn lại ở bờ bắc sông Như Nguyệt chờ viện binh, nhưng thủy quân bị Lý Kế Nguyên đánh tan.

Ý nghĩa cuộc chiến trên sông Như Nguyệt

– Trận đánh ở Như Nguyệt là trận đánh to trong lịch sử chống giặc ngoại xâm.

– Nền độc lập tự chủ của Đại Việt được củng cố.

– Nhà Tống trong khoảng bỏ mộng xâm lược Đại Việt.

Tìm kiếm liên quan về hiến tranh lâu dài với quân tống

 1. Trận chiến quyết định số phận của quân xâm lược Tống là
 2. Lý Thường Kiệt năm 1075 đã dùng biện pháp để đánh quân xâm lược nhà Tống
 3. Chống Tống thời Lý
 4. Năm 1075 Lý Thường Kiệt cũng Tông Đản chỉ huy bao nhiều quân tấn công đất Tống
 5. Nguyên nhân cuộc kháng chiến chống Tống lần 2
 6. Diễn biến kháng chiến chống Tống thời Lý
 7. Trận đánh tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống Tống thời