Đâu là động lực phát triển dân số thế giới? (Lịch sử – Địa lý)

Trong bài học Địa lý lớp 10 (cơ bản), ở bài 22, chúng ta cùng Phân tích về Dân số và sự gia tăng dân số 1 nghi vấn được đặt ra đâu là động lực phát triển dân số thế giới? Hãy cùng chúng tôi đi sắm câu giải đáp qua nội dung dưới đây:

Câu hỏi đâu là động lực phát triển dân số thế giới?

A. Gia tăng cơ học

B. Mức sinh cao

C. Gia tăng tự nhiên

D. Gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học

Động lực tăng trưởng dân số toàn cầu là gia tăng tự nhiên, gia tăng dân số trùng hợp là tốc độ gia nâng cao dân số của 1 quốc gia hoặc một khu vực tự sinh ra. Biến động dân số của 1 quốc gia và trên thế giới.

Đâu là động lực phát triển dân số thế giới

Giảng giải lý do chọn phương án C

Gia tăng dân số là thước đo phản ảnh trung thực và tất cả tình hình biến động dân số của 1 quốc gia, 1 khu vực. Nó được miêu tả bằng tổng của tỷ lệ gia tăng khi không và tỷ lệ gia nâng cao cơ học (tính bằng%). Mặc dù gia tăng dân số luôn bao gồm 2 yếu tố cấu thành nhưng động lực của phát triển dân số vẫn là gia nâng cao dân số ngẫu nhiên.

Sự đổi thay dân số toàn cầu (tăng hay giảm) là do 2 nguyên tố chính là mức sinh và mức tử.

 • Tỷ suất sinh thô là mối tương quan giữa số con nhỏ sinh ra trong năm số có dân số nhàng nhàng trong cộng 1 thời khắc. Tỷ suất sinh thô được biểu đạt bằng phần nghìn.
 • Tỷ suất chết thô là tỷ số giữa số người chết trong năm trên dân số nhàng nhàng tại cộng một thời điểm. Tỷ suất tử thô được bộc lộ bằng phần nghìn.
 • Tỷ lệ gia nâng cao dân số ngẫu nhiên là yếu tố quan yếu nhất, mang tác động quyết định tới sự biến động dân số của 1 quốc gia trên thế giới, do đó nó được coi là động lực của sự phát triển dân số.
 • Tỷ suất gia tăng dân số trùng hợp là hiệu số giữa tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô. Tỷ lệ gia nâng cao dân số đột nhiên được biểu đạt bằng phần trăm (%).

Tìm kiếm liên quan về động lực phát triển dân số thế giới

 1. Các quốc gia có dân số đông nhất trên the giới hiện nay theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là
 2. Sự gia tăng cơ học sẽ làm cho dân số thế giới
 3. Khu vực nào sau đây có mật độ dân số cao nhất thế giới
 4. Gia tăng cơ học được thể hiện yếu tố nào sau đây
 5. Gia tăng cơ học khác với gia tăng tự nhiên ở điểm nào sau đây
 6. Các cường quốc dân số trên tập trung chủ yếu ở châu lục
 7. Sự gia tăng nào không làm thay đổi dân số thế giới
 8. Yếu tố nào sau đây giữ vai trò quan trọng trong việc