Đất feralit ở nước ta thường bị chua vì lý do gì?

Việt Nam là một đất nước nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương trong khu vực Đông Nam Á, giáp mang Lào, Campuchia, Trung Quốc, Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Việt Nam là quốc gia của rừng vàng, biển bạc và cảnh quan bỗng dưng phổ quát. Do đó, đất feralit ở nước ta thường bị chua vì những lý do gì?

Câu hỏi đất feralit ở nước ta thường bị chua vì sao?

A. Có sự tích tụ nhiều Fe2O3

B. Quá trình phong hoá diễn ra với cuòng độ mạnh

C. Mưa nhiều rửa trôi hết các chất badơ dễ tan

D. Có sự tích tụ nhiều Al2O3

Đất feralit ở nước ta thường bị chua do mưa phổ quát cuốn trôi các chất xấu hòa tan như Ca2 +; Mg2 +; K + làm đất chua, cùng lúc với sự tích tụ của oxit sắt và oxit nhôm nên tạo ra màu đỏ vàng của đất.

Đất feralit ở nước ta thường bị chua vì
Đắk Lắk: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào tái canh cà phê

Giải thích rằng chọn phương án C là câu tư vấn đúng

Địa hình đồi núi chiếm tất cả diện tích của Việt Nam, nhưng chính yếu là đồi núi tốt. Trong đấy miền núi nước ta chiếm 3/4 diện tích bờ cõi. chính yếu là địa hình có độ cao dưới 1000m chiếm 85%, núi cao từ 1000 tới 2000m nhàng nhàng 14%, núi cao trên 2000m chỉ 1%. Do đặc điểm của địa hình, đất đồi núi nước ta chủ yếu là đất feralit.

Giai đoạn feralit là giai đoạn hình thành đất đặc thù của vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Đất feralit là cái đất cốt yếu ở vùng đồi núi nước ta.

Đất Ferralic là sản phẩm của thời kỳ phong hóa lớp vỏ trên đá mẹ với tính axit ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Đặc điểm của cái đất này là sở hữu lớp vỏ phong hóa dày, thoáng khí, thoát nước thấp, nghèo bazơ, giàu ôxít sắt và nhôm; đất chua, dễ bạc màu.

Thời kỳ hình thành đá ong là quá trình cuối của quá trình feralit diễn ra trong điều kiện lớp phủ thực vật bị phá hủy, mùa khô kéo dài, tích trữ oxit Fe, oxit người nào ở tầng tàng trữ trong khoảng trên xuống trong mùa mưa và trong khoảng từ dưới lên trên vào mùa khô. khi lớp đất mặt (lớp A) bị rửa trôi, lớp tích tụ (lớp B) lộ ra trên bề mặt, đông đặc lại thành lớp đá ong. Đất càng xấu thì lớp đá ong càng bám chặt vào bề mặt và chẳng thể canh tác được. Đất đá ong thường với ở các vùng kép bổ sung phù sa cổ vì ở các vùng này quá trình feralit diễn ra mạnh mẽ, nếu như mất lớp phủ thực vật thì thời kỳ đá ong hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ.

Tìm kiếm liên quan về đất feralit ở nước ta hay bị chua

  1. Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc ở miền Bắc nước ta thổi xen kẽ với
  2. Feralit là loại đất chính ở Việt Nam vì
  3. Ở nước ta quá trình feralit hóa diễn ra mạnh mẽ ở vùng
  4. Đặc điểm của đất feralit là
  5. Gió mùa mùa hạ chính thức của nước ta gây mưa cho vùng
  6. Đất feralit ở nước ta có màu đỏ vàng vị
  7. Đất feralit ở nước ta có đặc điểm nổi bật là
  8. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc tính của đất