Dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng? (Lịch sử – Địa lý)

Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ chia sẻ câu trả lời dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng gì. Để có câu hỏi và câu trả lời chi tiết và đầy đủ nhất, các bạn hãy xem qua nội dung sau đây để có thông tin hữu ích nhé.

Câu hỏi dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng?

Đáp án A. Biểu đồ

Đáp án B. Bản đồ

Đáp án C. Tháp tuổi

Đáp án D. Công thức

Câu tư vấn đúng là C. Đa phần dân số thưởng sẽ được biểu hiện cụ thể bằng tháp tuổi (tháp dân số). Quan sát tháp tuổi ta biết được tổng số nam và nữ theo độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động của 1 địa phương.

Dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng

Giải thích lý do tại sao bạn chọn phương đáp án C

Dân số là tập kết các người sống trên 1 khu vực, không gian địa lý nhất quyết, là nguồn cần lao quý giá để vững mạnh kinh tế – phố hội, thường được đo lường bằng tổng khảo sát và biểu thức. Đại diện bởi tháp dân số.

Kết quả tổng khảo sát tại một thời điểm nhất quyết cho chúng ta biết tổng số dân của một địa phương hoặc quốc gia, số đứa ở từng lực lượng tuổi, tổng số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động, số văn hoá, ngành, nghề được đào tạo … Dân số là nguồn cần lao quý giá để vững mạnh kinh tế – thị trấn hội.

Tháp tuổi cho chúng ta biết:

  • Dân số theo độ tuổi: sở hữu bao lăm đứa ở mỗi lớp tuổi, đội ngũ tuổi
  • Dân số theo giới tính: mang bao nhiêu nam, nữ ở mỗi lớp, nhóm tuổi.
  • Tổng số nam và nữ theo độ tuổi
  • Số người trong độ tuổi lao động trên khu vực
  • Tháp tuổi cho ta biết tỉ số tuổi ở một quốc gia, nếu dân số trong độ tuổi giới trẻ ngày một cao chứng tỏ dân số trẻ, sở hữu nguồn cần lao dồi dào. nếu như tỷ lệ tuổi ở thành thị cao, thì dân số của quốc gia ấy sở hữu tuổi thọ làng nhàng tương đối. ví như tỉ lệ người già cao hơn người trẻ thì dân số nước ấy đang ở trong tình trạng thiếu cần lao và già đi.

Xem thêm:

Cách mạng tư sản là gì

Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á là

Công xã paris tồn tại trong bao nhiêu ngày

Tìm kiếm có liên quan về dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng?

  1. Phát biểu nào sau đây đầy đủ về dân số học?
  2. Các thông số của dân số học