Đặc điểm nhà nước phong kiến phương đông là gì?

Xã hội phong kiến là 1 trong các quá trình xã hội với lịch sử còn đó lâu đời và để lại cho đời những nền văn hóa khổng lồ. Trong đấy, sở hữu thể đề cập đến 2 xã hội phong kiến: thị trấn hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây. Trong bài viết bữa nay, chúng ta sẽ phân tích 1 số nội dung can dự để trả lời câu hỏi về các giai đoạn vững mạnh và đặc điểm nhà nước phong kiến phương đông là?

Khái niệm phong kiến là gì?

Chế độ phong kiến là việc phong tước và dựng nước chỉ lúc vua ban tước hiệu và chia đất để chư hầu dựng nước trong khu vực đã được phong, theo Hán Việt tự vị của Nguyễn Văn Khôn.

Chế độ phong kiến bao gồm vua, hoàng đế và chế độ phong kiến. Vua là người đứng đầu 1 nước, chư hầu là chỉ những vua và chúa phụ thuộc, phải phục tùng và sở hữu vua mạnh hơn là người nắm quyền vô thượng trên trời, còn đất là đất dành cho chư hầu. Mang nhân cách là 1 quốc gia độc lập và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong khuôn khổ một đất nước, chế độ phong kiến là nhà nước mang vua, địa chủ và nông dân. lúc bấy giờ, vua là người sở hữu quyền cao nhất, mọi người phải phục tòng. Địa chủ là những người được vua chúa ban cho phổ thông ruộng rẫy, nông dân là các người nghèo khổ ko có ruộng đất và của nả.

Nêu đặc điểm nhà nước phong kiến phương đông là gì

Những đặc điểm nhà nước phong kiến phương đông là gì?

Nhà nước phong kiến phương Đông sở hữu đặc điểm là xây dựng thương hiệu bộ máy nhà nước do vua đứng đầu, mọi quyền hành đều quy tụ trong tay vua và chính thể quân chủ chuyên chế quy tụ.

Sự hình thành và vững mạnh của xã hội phong kiến không giống có công đoạn suy tàn của phường hội cổ đại phương Đông và phường hội cổ đại phương Tây. Đặc điểm của công đoạn lớn mạnh của xã hội phong kiến phương Đông là:

 • Được hình thành hơi sớm, từ trước Công nguyên hoặc đầu Công nguyên.
 • Chậm tăng trưởng. Ở Trung Quốc cho đến thời con đường, ở 1 số nước Đông Nam Á sau thế kỷ X, các nước phong kiến khởi đầu bước vào thời kỳ tăng trưởng.
 • Khủng hoảng và suy vong kéo dài từ thế kỷ XVI cho đến giữa thế kỷ XIX lúc các nước này rơi vào tình trạng lệ thuộc hoặc thực dân địa của những nước tư bản phương Tây.

So sánh chế độ phong kiến phương Đông và phương Tây

Sự giống nhau

Xã hội: đầy đủ đất đai và con người đều là tài sản và thuộc quyền sở hữu của nhà vua, hai giai cấp cơ bản và cũng là mâu thuẫn căn bản là địa chủ và nông dân làm mướn. Sự phân chia giai cấp là 1 đặc điểm điển hình.

Kinh tế: Nông nghiệp là chính. bên cạnh đó, kinh tế tiểu thủ công nghiệp và buôn bán nhỏ. Tư liệu cung cấp cốt yếu là ruộng rẫy, lực lượng sản xuất cốt yếu là dân cày, đặc điểm căn bản là tự cung tự cấp.

Tư tưởng: Lấy tín ngưỡng làm cho hạ tầng lý luận cho sự cai trị của chúng.

Chính trị: Bộ máy Nhà nước do vua đứng đầu, phụ tá của vua là quan. Vua và quan là giai cấp cai trị của nhân dân, hệ thống chính trị đi từ phân quyền sang tập kết, đây là đỉnh cao của chế độ phong kiến.

Sự khác nhau

Giai cấp bị trị: Nông dân tá điền so có nông nô có phần thả sức hơn và ít đòi hỏi hơn. tranh chấp giữa hai giai cấp căn bản trong chế độ phong kiến ​​ở phương Tây nặng nài nỉ và gay gắt hơn ở phương Đông.

Cơ sở kinh tế: Ở phương Tây, mang tư nhân về đất đai đã phát triển triệt để trong khoảng thời cổ đại. các đặc điểm căn bản của chế độ phong kiến ​​ở đây là kinh tế lãnh địa, giai cấp lãnh chúa và nông nô, chế độ đẳng cấp dựa trên quan hệ lãnh chúa – chư hầu, phân quyền kéo dài.

Chính trị, tư tưởng: Chế độ quân chủ ở phương Đông xuất hiện sớm hơn ở phương Tây. giai đoạn chuyển đổi từ phân quyền sang tập kết hóa ở phương Đông và Asoka diễn ra sớm. trong khi đó, ở phương Tây, sự viện trợ của thị dân có thể vượt qua chế độ phong kiến ​​của những lãnh chúa. Sự can thiệp của các giáo sĩ phương Đông.

Thời điểm ra đời: Sự hình thành quan hệ phong kiến ​​trong lòng Đế quốc Rô-ma là yếu tố cơ bản, quyết định, việc chinh phục những bộ tộc của người Đức là nguyên tố thúc đẩy thời kỳ phong kiến ​​hoá. Ở phương Đông, chế độ phong kiến ​​ra đời trên hạ tầng chế độ nô lệ lớn mạnh chưa tương thích, quan hệ nô lệ gia trưởng.

 • Ở phương Đông, nhà nước phong kiến ​​xuất hiện sớm hơn phương Tây, do nhu cầu kiểm soát nước, làm thuỷ lợi cho cung cấp nông nghiệp, kết đoàn chống giặc ngoại xâm.
 • Ở phương Tây, chế độ phong kiến ​​xuất hiện muộn hơn, nó được hình thành sớm nhất là thế kỉ thứ V sau Công nguyên. Nó vững mạnh rất nhanh và mang thời gian phân hủy ngắn. Ở phương Tây, nhà nước phong kiến ​​ra đời trên cơ sở chế độ chiếm hữu nô lệ đã tăng trưởng tới đỉnh cao, quan hệ nô lệ là tiêu biểu.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước: Trong thời kỳ phân quyền, bộ máy nhà nước ở Trung ương vẫn còn đó nhưng hoạt động kém hiệu quả. Bộ máy nhà nước ở những vùng lãnh thổ rất mạnh, bao gồm rộng rãi cơ quan quản lý, nhưng cốt yếu là cơ quan thực thi. Trên thực tại, những cơ quan cai trị giống như các nhà nước nhỏ, nơi các lãnh chúa trở thành vua trên những lĩnh vực của họ, sở hữu toàn bộ quyền hạn bao gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Bộ máy nhà nước phong kiến ​​phương Đông diễn tả tính tập trung cao độ, vua hoặc hoàng đế là người nắm mọi quyền bính, quan lại những ấp là tôi đòi vua, dân trong nước là thần sân. Của nhà vua. Hệ thống quan lại được tổ chức ở 2 cấp, trung ương và địa phương, sở hữu sự phân chia và biên chế chặt chẽ.

Vậy công đoạn phát triển của thị trấn hội phong kiến ​​phương Đông sở hữu đặc điểm gì? Chúng tôi đã trả lời chi tiết trong bài viết trên. không những thế, chúng tôi cũng phân tách một số nội dung để so sánh chế độ phong kiến ​​phương Đông và phương Tây. Mong rằng những nội dung trong bài viết trên sẽ bổ ích cho bạn đọc.

Xem thêm:

Vai trò của hội việt nam cách mạng thanh niên

Đặc điểm của thị quốc ở địa trung hải là

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật

Tìm kiếm có liên quan về đặc điểm nhà nước phong kiến phương đông là gì?

 1. Xã hội phong kiến phương Tây
 2. Nền dân chủ cổ đại phương Tây
 3. Pháp luật phong kiến Nhật Bản
 4. Quá trình hình thành nhà nước phong kiến phương Đông
 5. Bản chất nền chính trị cổ đại phương Tây là
 6. Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Đông là
 7. Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là
 8. Sử thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế ký