Đặc điểm của chủ nghĩa Đế Quốc Nhật là gì?

Đặc điểm của đế quốc Nhật Bản là đế quốc phong kiến và quân phiệt vì dù tiến lên đường tư bản chủ nghĩa nhưng Nhật Bản vẫn duy trì quyền mang ruộng nương phong kiến, tầng lớp quý tộc, đặc trưng là võ trang. Samurai, vẫn với lợi thế chính trị to. Vì vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc nhật là gì hãy trả lời câu hỏi phía dưới đây.

Câu hỏi đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc nhật

A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến

Đặc điểm của đế quốc Nhật Bản là đế quốc phong kiến ​​và quân phiệt vì dù tiến lên đường tư bản chủ nghĩa nhưng Nhật Bản vẫn duy trì quyền mang ruộng đất phong kiến, tầng lớp quý tộc, đặc trưng là võ trang. Samurai, vẫn sở hữu lợi thế chính trị to.

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc nhật

Giải thích lý do chọn phương án B

Sau chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895), nhờ vào số tiền bồi hoàn và cướp được ở Triều Tiên và Đông Bắc Trung Quốc, nền kinh tế Nhật Bản đã vững mạnh hơn. Trong vòng 14 năm (từ 1900 tới 1914), tỷ trọng trị giá công nghiệp trong nền kinh tế quốc tế bậc nhất đã nâng cao trong khoảng 19% lên 42%. Sự tăng tốc của công nghiệp hóa đã dẫn tới sự tập trung trong công nghiệp, thương mại và nhà băng. rộng rãi công ty độc quyền xuất hiện như Missubishi, Mistyi, với vai trò lớn to trong đời sống kinh tế và chính trị ở Nhật Bản. các doanh nghiệp này sở hữu nhiều nhà băng, hầm mỏ, nhà máy, tuyến đường sắt, tàu thủy… Lịch sử Nhật Bản gọi giai đoạn này là cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ hai (1895-1912).

Bước sang thế kỷ 20, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905) kết thúc sở hữu sự thất bại của Đế quốc Nga. Người Nhật chiếm bán đảo Liêu Đông, cảng Lushun và phần phía nam của đảo Sakhalin. Năm 1910, Nhật Bản sát nhập phần đông bán đảo Triều Tiên. Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực mở mang phạm vi tác động ở Trung Quốc và chiếm Sơn Đông. Nhật Bản phát triển thành 1 đế quốc hùng mạnh ở Châu Á.

Mặc dù đi lên các con phố tư bản chủ nghĩa nhưng Nhật Bản vẫn duy trì chế độ với ruộng rẫy phong kiến; phân khúc quý tộc, đặc thù là phân khúc samurai, vẫn mang lợi thế chính trị lớn. các điều này làm chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản được đặc tả là chủ nghĩa quân phiệt phong kiến.

Tìm kiếm liên quan về đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc nhật

  1. Vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt
  2. 5 đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản
  3. Tính chất của cuộc chiến tranh Nga – Nhật
  4. Đặc điểm chung của chủ nghĩa de quốc
  5. Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 có đặc điểm
  6. Đặc điểm khác biệt của chủ nghĩa đế quốc Nhật
  7. Những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc sử 11
  8. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt