Bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là gì?

Theo đấy, chế độ dân chủ chủ nô chủ yếu đem đến lợi ích cho tầng lớp quý tộc chủ nô, 1 bộ phận nhỏ trong phường hội, còn các người xa xứ ko có quyền công dân. Do đó, bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là gì, để trả lời câu hỏi hãy tham khảo câu trả lời dưới đây.

Câu hỏi bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là?

A. Nền dân chủ chủ nô

B. Nền dân chủ tư sản

C. Nền dân chủ nhân dân

D. Nền dân chủ quý tộc

Đáp án A. Thực chất của nền dân chủ phương Tây cổ đại là nền dân chủ nô lệ, tức là nền dân chủ mang lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong phường hội, trong khi rộng rãi người ko với quyền. Công dân và đặc trưng là hàng trăm ngàn nô lệ ko được khiến người, bị áp bức, bóc lột và bị coi là “công cụ biết nói”.

Bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là

Lý do chọn đáp án A là vì

Bản tính của nền dân chủ phương Tây cổ đại là nền dân chủ nô lệ. Theo ấy, nền dân chủ nô lệ cốt yếu đem lại ích lợi cho phân khúc quý tộc chủ nô, một phòng ban nhỏ trong phố hội, khi mà người nước ngoài không mang quyền công dân, và đặc trưng là hàng trăm ngàn nô lệ. không với quyền khiến cho người, bị áp bức, bóc lột và bị coi là “công cụ biết nói”.

Thiết chế dân chủ cổ đại với thuộc tính dân chủ đa dạng. Tuy nhiên, đây là thể chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. các người lao động chính trong phố hội Địa Trung Hải là nô lệ và không có quyền công dân. Đối sở hữu quần chúng nô lệ và kiều bào, ấy còn là chế độ độc tài của giai cấp chủ nô.

Khoảng 15.000 người nước ngoài được tự do sinh sống, buôn bán, kinh doanh nhưng ko với quốc tịch. Hơn 300.000 nô lệ lao động, phục vụ và không với quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô. Vào thời khắc ấy, nền dân chủ đại diện muộn mằn đã bộc lộ rõ trong thị trấn hội bấy giờ:

Mang hơn 30.000 người là công dân của Athens, với quyền công dân. Khoảng 15.000 kiều bào (người từ nơi khác đến sinh sống) được tự do sinh sống, buôn bán, kinh doanh nhưng ko có quốc tịch. sở hữu khoảng 30.000 nô lệ ko có thẩm quyền, tài sản riêng của chủ nô.

Chủ nô lệ, chủ nhà máy và doanh gia nắm giữ quyền lực của xã hội. Đây là kết quả của một quá trình tranh đấu cam go, quyết liệt. Hình thành hệ thống dân chủ. Hơn 30.000 công dân được triệu tập để thành lập Đại hội công dân, bầu cử và bầu cử các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công tác của nhà nước.

Tìm kiếm liên quan về bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là

  1. Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Đông là
  2. Bán chất nền chính trị cổ đại phương Tây là
  3. Bản chất của chế độ dân chủ cổ đại phương Tây là gì
  4. Tiểu luận nền dân chủ cổ đại phương Tây
  5. Nền dân chủ chủ nô phương Tây
  6. Bản chất của xã hội cổ đại phương Tây cổ đại là
  7. Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về
  8. Dân chủ là…. của loài người?